Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bly, i klumper, pund, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 5 0
2 1760 5 10
3 1761 5 2
4 1762 5 3
5 1763 5 0
6 1764 5 0
7 1765 5 0
8 1766 5 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.