Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, 10 fot, 7 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand
Fra Til
1 1737 6 0 7 0
2 1738 6 0 7 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.