Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, 12 fot, 1 1/4 tommer tykk, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand
Fra Til
1 1740 8 72 10 48
2 1741 8 72 10 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.