Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu og gran, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Arendal
Fra Til
1 1736 5 0 9 0
2 1737 5 61 9 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.