Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu og gran, 11-12 fot, 1 1/4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kragerø
Fra Til
1 1737 2 72 3 53
2 1738 2 72
3 1740 6 72
4 1741 6 56
5 1749 5 0
6 1750 5 0
7 1751 5 0
8 1752 5 0
9 1753 5 0
10 1754 5 0
11 1755 5 0
12 1757 5 0
13 1758 5 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.