Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu og gran, 11-12 fot, 1 1/8 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kragerø
Fra Til
1 1749 4 0
2 1750 4 0
3 1751 4 0
4 1752 4 0
5 1753 4 0
6 1754 4 0
7 1755 4 0
8 1757 4 0
9 1758 4 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.