Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu og gran, 11-12 fot, 1 1/8- 2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kragerø
Fra Til
1 1736 6 32 6 51
2 1738 4 38 7 59
3 1739 5 28 7 49
4 1740 4 0 8 23
5 1741 4 0 7 8
6 1742 4 0 8 72
7 1743 4 0 8 72
8 1744 4 0 8 72
9 1745 4 0 8 72
10 1746 4 0 8 72
11 1747 4 0 8 72
12 1748 4 0 8 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.