Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu og gran, 11-12 fot, 1 3/4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kragerø
Fra Til
1 1749 7 0
2 1750 6 47
3 1751 7 0
4 1752 7 0
5 1753 7 0
6 1754 7 0
7 1755 7 0
8 1757 7 0
9 1758 7 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.