Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu og gran, 13 a 14 fot, 1 3/4-2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kragerø
Fra Til
1 1736 9 6 9 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.