Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu og gran, 13-14 fot, 1 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kragerø
Fra Til
1 1749 8 0
2 1750 8 0
3 1751 8 0
4 1752 8 0
5 1753 8 0
6 1754 8 0
7 1755 8 0
8 1757 8 0
9 1758 8 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.