Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu og gran, 13-14 fot, 1 1/2-2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kragerø
Fra Til
1 1737 6 64 9 8
2 1738 7 18 10 54
3 1739 5 48 10 15
4 1740 5 65 10 73
5 1741 9 11 10 12
6 1742 8 0 11 72
7 1743 8 0 11 72
8 1744 8 0 11 72
9 1745 8 0 11 72
10 1746 8 0 11 72
11 1747 8 0 11 72
12 1748 8 0 11 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.