Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu og gran, 13-14 fot, 2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kragerø
Fra Til
1 1749 11 72
2 1750 11 72
3 1751 11 72
4 1752 11 72
5 1753 11 72
6 1754 11 72
7 1755 11 72
8 1757 11 72
9 1758 11 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.