Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu og gran, 2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1765 7 87 8 0
2 1766 7 88 8 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.