Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu og gran, 3 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1765 10 0 12 0
2 1766 10 15 12 15

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.