Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu og gran, 4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1765 14 0 18 0
2 1766 14 0 18 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.