Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu og gran, 9, 10 og 12 fot, 1 1/4 - 1 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Larvik og Sandefjord
Fra Til
1 1765 4 0 10 0
2 1766 4 0 10 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.