Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu og gran, 9-10 fot, 1 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kragerø
Fra Til
1 1749 5 0
2 1750 5 0
3 1751 5 0
4 1752 5 0
5 1753 5 0
6 1754 5 0
7 1755 5 0
8 1757 5 0
9 1758 5 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.