Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu og gran, 9-10 fot, 1 1/8 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kragerø
Fra Til
1 1740 4 72
2 1741 4 77 5 6
3 1749 4 0
4 1750 4 0
5 1751 4 0
6 1752 4 0
7 1753 4 0
8 1754 4 0
9 1755 4 0
10 1757 4 0
11 1758 4 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.