Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu og gran, 9-10 fot, 1 tomme, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kragerø
Fra Til
1 1749 3 0
2 1750 3 0
3 1751 3 0
4 1752 3 0
5 1753 3 0
6 1754 3 0
7 1755 3 0
8 1757 3 0
9 1758 3 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.