Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu og gran, 9-10 fot, 1-2 tommer bred, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kragerø
Fra Til
1 1740 3 0 6 72
2 1741 3 0 5 47
3 1742 3 0 7 72
4 1743 3 0 7 83
5 1744 3 0 7 82
6 1745 3 0 7 72
7 1746 3 0 7 72
8 1747 3 0 7 72
9 1748 3 0 7 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.