Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu og gran, 9-10 fot, 2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kragerø
Fra Til
1 1749 7 72
2 1750 7 72
3 1751 7 72
4 1752 7 72
5 1753 7 72
6 1754 7 72
7 1755 7 72
8 1757 7 72
9 1758 7 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.