Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu og gran, sidebord, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Langesund
Fra Til
1 1740 4 72
2 1741 4 72
3 1744 4 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.