Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu og gran, tønnebord, 8-10 fot, 1- 1/2-2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Larvik og Sandefjord
Fra Til
1 1736 2 0 8 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.