Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu og gran, vrak, 1-1 1/4 tommer bred, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kragerø
Fra Til
1 1741 2 29 2 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.