Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu og gran, vrakbord, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kragerø Langesund V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1736 4 0 4 0
2 1740 1 91 3 5 4 36 2 62 3 42
3 1741 2 58 2 72 2 58 2 72
4 1744 3 48 3 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.