Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Mandal
Fra Til
1 1736 4 48
2 1737 4 47 4 55
3 1738 5 44 5 63
4 1739 7 0
5 1740 4 47 5 80
6 1741 3 95 5 65
7 1743 4 66 5 66
8 1744 3 24 6 0
9 1745 3 47 5 52
10 1746 3 81 5 63
11 1747 3 79 6 0
12 1748 3 43 6 0
13 1749 3 64 6 0
14 1754 5 2 5 25
15 1755 2 48 6 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.