Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1739 6 0 7 0 6 0 7 0
2 1742 6 72 6 72
3 1743 6 72 6 72
4 1744 6 72 6 72
5 1745 6 72 6 72
6 1746 6 72 6 72
7 1747 6 72 6 72
8 1748 6 72 6 72
9 1749 6 72 6 72
10 1750 6 72 6 72
11 1751 6 72 6 72
12 1754 8 0 8 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.