Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, 10 fot, 2 tommer, enkelte, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Langesund
Fra Til
1 1736 7 72
2 1740 7 72
3 1741 7 72
4 1742 7 56
5 1744 7 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.