Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, 10 fot, 2 tommer, gode, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Drammen
Fra Til
1 1749 12 0 13 0
2 1750 12 0 13 0
3 1754 12 0 13 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.