Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, 10-12 fot, 1 - 1 1/4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1750 3 5 7 43
2 1760 3 24 7 0
3 1761 3 56 6 7
4 1762 3 20 5 37
5 1763 3 47 5 60

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.