Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1745 3 45 7 78
2 1746 3 5 7 27
3 1747 3 0 7 48
4 1750 3 0 7 38
5 1751 4 48 9 18
6 1761 3 48 5 84
7 1763 3 72 4 72
8 1764 3 35 5 18
9 1765 3 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.