Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, 10-12 fot, 1 1/4, 2 1/2-4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1762 3 72 18 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.