Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, 10-12 fot, 1 1/4-2 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1752 7 0 12 0
2 1753 7 0 12 0
3 1755 5 0 12 0
4 1757 6 29 12 0
5 1758 4 90 12 94

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.