Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, 10-12 fot, 1, 1 1/4- 2 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1755 3 0 11 31
2 1757 3 84 12 0
3 1758 3 0 12 0
4 1760 4 63 11 62
5 1761 3 0 10 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.