Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, 10-12 fot, 1- 1 1/4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1749 3 29 7 0
2 1754 3 0 9 72
3 1755 3 15 8 41
4 1757 2 48 10 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.