Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, 10-12 fot, 1-1 1/4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1746 2 84 7 0
2 1747 2 65 7 14
3 1748 3 0 7 42
4 1764 3 48 5 49
5 1765 3 66 4 55
6 1766 3 70 4 78

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.