Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1740 7 72 8 30 7 72 8 30
2 1741 6 48 8 0 6 48 8 0
3 1742 6 20 8 0 6 20 8 0
4 1743 6 16 8 0 6 16 8 0
5 1744 4 65 8 0 4 65 8 0
6 1745 3 0 7 48 3 0 7 48
7 1754 10 47 11 47 10 47 11 47
8 1759 11 72 12 0 11 72 12 0
9 1764 10 94 12 0 10 94 12 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.