Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, 12 fot, 1 1/2 tomme, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand
Fra Til
1 1739 11 1 11 89
2 1745 15 0
3 1746 15 0
4 1747 15 0
5 1748 15 0
6 1749 15 0
7 1750 15 0
8 1751 15 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.