Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, 12 fot, 1 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand Larvik og Sandefjord V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1736 13 48 13 48
2 1737 13 48 13 48
3 1738 13 48 13 48
4 1739 13 48 13 48
5 1742 15 0 15 0
6 1743 15 0 15 0
7 1744 15 0 15 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.