Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, 12 fot, 1 1/4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand
Fra Til
1 1739 8 0 9 0
2 1742 8 72 10 48
3 1743 8 72 10 48
4 1744 8 72 10 48
5 1745 8 72 10 48
6 1746 8 72 10 48
7 1747 8 72 10 48
8 1748 8 72 10 48
9 1749 8 73 10 35
10 1750 8 72 10 48
11 1751 8 72 10 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.