Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, 9-10 fot lange, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1736 7 72
2 1737 7 72
3 1738 7 22 7 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.