Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, lastebord, 12 fot, 1 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Drammen
Fra Til
1 1736 7 72
2 1737 7 72
3 1738 7 72
4 1739 7 72
5 1740 7 72
6 1741 7 72
7 1742 7 72
8 1743 7 72
9 1744 7 72
10 1745 7 72
11 1746 7 72
12 1747 7 72
13 1748 7 72
14 1751 7 72
15 1752 7 72
16 1753 7 72
17 1755 7 72
18 1757 7 72
19 1758 7 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.