Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, lastebord, 9- 10 fot, 1 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Drammen
Fra Til
1 1736 6 72
2 1737 6 72
3 1738 6 72
4 1739 6 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.