Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, lastebord, 9-10 fot, 1 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Drammen
Fra Til
1 1740 6 72
2 1741 6 72
3 1742 6 72
4 1743 6 72
5 1744 6 72
6 1745 6 72
7 1746 6 72
8 1747 6 72
9 1748 6 72
10 1749 6 72
11 1750 6 72
12 1751 6 72
13 1752 6 72
14 1753 6 72
15 1754 6 72
16 1755 6 72
17 1757 6 72
18 1758 6 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.