Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, ringere, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1736 4 8 5 8
2 1737 3 68 4 72
3 1738 3 62 4 62
4 1739 3 48 4 53

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.