Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, sagbord, 10 fot, 1 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Larvik og Sandefjord
Fra Til
1 1740 11 48
2 1741 11 48
3 1742 11 48
4 1743 11 48
5 1744 11 48
6 1745 11 48 11 58
7 1746 11 48 11 56
8 1747 11 38
9 1748 11 48
10 1749 11 48
11 1750 11 48
12 1751 11 48
13 1752 11 48
14 1753 11 48
15 1754 11 48
16 1755 11 48
17 1756 15 48
18 1757 15 48
19 1758 15 48
20 1759 14 24
21 1760 14 24
22 1761 14 24
23 1762 14 24
24 1763 14 36
25 1764 14 36
26 1765 17 0
27 1766 17 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.