Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, sagbord, 11 fot, 1 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Larvik og Sandefjord
Fra Til
1 1740 12 48
2 1741 12 48
3 1742 12 48
4 1743 12 48
5 1744 12 48
6 1745 12 58
7 1746 12 48
8 1747 12 38
9 1748 12 48
10 1749 12 48
11 1750 12 48
12 1751 12 48
13 1752 12 48
14 1753 12 48
15 1754 12 48
16 1755 12 48
17 1756 16 48
18 1757 16 48
19 1758 16 48
20 1759 15 24
21 1760 15 24
22 1761 15 24
23 1762 15 24
24 1763 15 36
25 1764 15 36
26 1765 18 0
27 1766 18 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.