Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, sagbord, 11 fot, 1 1/2 tommer, undermåls, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Larvik og Sandefjord
Fra Til
1 1765 9 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.