Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, sagbord, 12 fot, 1 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Larvik og Sandefjord
Fra Til
1 1740 13 48
2 1741 13 48
3 1742 13 48
4 1743 13 48
5 1744 13 48
6 1745 13 48
7 1746 13 48
8 1747 13 38
9 1748 13 48
10 1749 13 48
11 1750 13 48
12 1751 13 48
13 1752 13 48
14 1753 13 48
15 1754 13 48
16 1755 13 48
17 1756 17 48
18 1757 17 48
19 1758 17 48
20 1759 16 24
21 1760 16 24
22 1761 16 24
23 1762 16 24
24 1763 16 36
25 1764 16 36
26 1765 19 0
27 1766 19 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.