Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, vrakbord, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1736 2 64 2 72
2 1737 2 72
3 1738 2 56 2 72
4 1739 2 48 2 72
5 1740 2 48 2 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.